Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

06:19
7823 e8d6 500

April 16 2017

fashionette
20:28
1779 5ad2
Reposted fromsarazation sarazation viaMissMurder MissMurder
fashionette
06:59
5525 e7e0 500
Reposted fromInteligentnaIdiotka InteligentnaIdiotka viacuda cuda
fashionette
06:53
4765 d5f2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajeannes jeannes
fashionette
06:53
9825 aee2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajeannes jeannes
fashionette
06:52
2587 7344
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viajeannes jeannes
06:47
6211 0dff
Reposted fromfreakish freakish
fashionette
06:46
6993 c819 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise
06:38
1925 5218 500

syflove:

pretty

Reposted fromfreakish freakish
fashionette
06:38

April 01 2017

fashionette
19:48
9828 2865
Reposted fromcorvax corvax viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
fashionette
19:27
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
fashionette
19:25
0082 d8b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafrauvermeer frauvermeer
19:24
6366 5b6e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer
fashionette
19:21
Nie chcę niczego mieć, dopóki nie znajdę takiego miejsca, w którym ja i otoczenie będziemy do siebie pasować. Nie wiem jeszcze, gdzie to jest, ale wiem dokładnie, jak tam będzie.
— Truman Capote
Reposted fromIriss Iriss viaemtezmazupe emtezmazupe
fashionette
19:18
7795 7a85 500
Reposted fromdusix dusix viagwiazdeczka gwiazdeczka
19:18
4714 f29a 500
Reposted fromzi zi viafrauvermeer frauvermeer
fashionette
19:18
3538 49d4
Reposted fromblok blok viafrauvermeer frauvermeer
19:18
1546 2b81 500

Reposted fromink ink viafrauvermeer frauvermeer

March 31 2017

fashionette
18:46
Granice? Nigdy żadnej nie widziałem, ale słyszałem, że istnieją w umysłach niektórych ludzi.
— Thor Heyerdahl
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaNatique Natique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl