Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

fashionette
13:54
1014 cbff 500
Reposted fromowca owca viapersona-non-grata persona-non-grata
fashionette
13:52
8907 0494 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoxygenium oxygenium

July 10 2018

fashionette
13:52
0125 821f
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
13:51
1908 79d1
Reposted fromkniepuder kniepuder viapufaful pufaful
fashionette
13:47
   
Reposted from4777727772 4777727772 viajethra jethra

July 03 2018

fashionette
09:31
2164 daa1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaaynis aynis
09:16
2404 5ec2 500
Reposted fromcroiea croiea viapffft pffft

June 26 2018

fashionette
16:49
Reposted fromgruetze gruetze viacarlandlouise carlandlouise
16:47
16:47
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viajethra jethra
fashionette
16:47
6411 843a 500
Reposted fromsoay soay viajethra jethra

June 03 2018

13:34
5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viainherownway inherownway
fashionette
13:33
2498 dfd9
Reposted fromonlyman onlyman viarzzkropka rzzkropka
fashionette
13:32
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"

May 23 2018

fashionette
20:06
fashionette
20:05
8734 8934 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viapollywood pollywood
fashionette
20:05
3331 7953
19:53
7200 b853 500

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes

April 25 2018

19:43
3915 cd4f 500

splashofocean:

Take me here.

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes

March 28 2018

fashionette
18:11
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaynis aynis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl