Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

fashionette
13:53
4261 d6ea
Reposted from777727772 777727772 viafallingsky fallingsky
fashionette
13:28
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster

March 18 2018

fashionette
11:28
3460 1ff4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadotty dotty
fashionette
11:13
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialottee lottee
fashionette
11:11
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viarzzkropka rzzkropka
fashionette
11:06
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viaaynis aynis
fashionette
10:57
3922 b939 500
Reposted from777727772 777727772 viaaynis aynis

March 14 2018

fashionette
09:31
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaklutz klutz
fashionette
09:23
9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaaurinko aurinko
fashionette
09:19
fashionette
09:07
fashionette
09:07
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viarzzkropka rzzkropka

March 13 2018

fashionette
13:16
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
13:15
3777 1cea 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamy-life my-life
fashionette
12:24
7140 bc7b
Reposted fromkarahippie karahippie viarzzkropka rzzkropka
fashionette
10:50
Reposted frommrrru mrrru viarzzkropka rzzkropka
fashionette
10:48
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaJeanette Jeanette
fashionette
10:41

March 08 2018

20:44
1600 c770 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaphilomath philomath
fashionette
20:32
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl