Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2017

fashionette
16:27
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viapersona-non-grata persona-non-grata
fashionette
16:18
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viamiimi miimi
fashionette
16:15
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaaynis aynis

November 23 2017

fashionette
19:04
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viacitiesofnight citiesofnight
fashionette
19:04
7013 40ef 500
Reposted fromPoranny Poranny viacitiesofnight citiesofnight
19:02
1885 4251 500

adviceandsupportforyou:

Recovery is possible.

19:00
6651 0d99 500

orchidetelm:

tired… so fucking tired

Reposted fromkulamin kulamin viapnrdoravarga pnrdoravarga
fashionette
18:49
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski
fashionette
18:48
Kobiety od zawsze bagatelizują własne potrzeby i ignorują swój ból. Nieustannie stosujemy wobec siebie inną miarę. Stawiamy siebie na ostatnim miejscu. Nikogo innego nie traktujemy tak fatalnie jak siebie.
— Regina Brett, Jesteś cudem

November 21 2017

fashionette
21:32
6002 4b18 500
fashionette
21:30
4109 7e8e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
fashionette
21:27
4091 4e6d
Reposted fromkrzysk krzysk viamiimi miimi
21:23
7110 098c 500

#littlelife

Reposted fromdziecko dziecko viacitiesofnight citiesofnight
fashionette
21:23
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viacitiesofnight citiesofnight

November 19 2017

fashionette
19:14
fashionette
19:10
19:09
2897 119b 500
19:08
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

fashionette
19:05
fashionette
18:18
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapannakies pannakies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl