Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

fashionette
10:10
1367 21e8
Reposted fromsolitaire solitaire viajanealicejones janealicejones
fashionette
10:07
5315 e111
Reposted fromsiegmunda siegmunda viakaat kaat
10:04

May 13 2017

fashionette
13:46
2887 886f 500
Reposted fromdusix dusix viamiimi miimi
fashionette
13:15
fashionette
11:47
1927 44f3
Reposted fromkrzysk krzysk viaMissMurder MissMurder
fashionette
11:39
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viaphilomath philomath

April 17 2017

06:19
7823 e8d6 500

April 16 2017

fashionette
20:28
1779 5ad2
Reposted fromsarazation sarazation viaMissMurder MissMurder
fashionette
06:59
5525 e7e0 500
Reposted fromInteligentnaIdiotka InteligentnaIdiotka viacuda cuda
fashionette
06:53
4765 d5f2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajeannes jeannes
fashionette
06:53
9825 aee2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajeannes jeannes
fashionette
06:52
2587 7344
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viajeannes jeannes
06:47
6211 0dff
Reposted fromfreakish freakish
fashionette
06:46
6993 c819 500
Reposted fromcarlandlouise carlandlouise
06:38
1925 5218 500

syflove:

pretty

Reposted fromfreakish freakish
fashionette
06:38

April 01 2017

fashionette
19:48
9828 2865
Reposted fromcorvax corvax viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
fashionette
19:27
Agnieszka Osiecka: wiesz, jest w nas obojgu coś takiego, wyobraźnia, poczucie humoru, dystans dzielący od wszystkiego, co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili kiedy znajdziemy się sami w pokoju, a z drugiej strony śni mi się, że ciebie całuję. Ciągle sobie ciebie wyobrażam, aż w głowie się kręci.

Jeremi Przybora: zupełnie się nie martwię, że możemy się znaleźć sami w pokoju, bo mam dokładnie przemyślane każde posunięcie. Jestem doskonale przygotowany w domu. Natomiast martwię się o to, czy kiedykolwiek znajdziemy się sami w pokoju...
— Agnieszka Osiecka, Jeremi Przybora, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
fashionette
19:25
0082 d8b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafrauvermeer frauvermeer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl