Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

fashionette
21:09
fashionette
20:56
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viamuviell muviell

March 04 2017

fashionette
05:46
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
fashionette
05:46
6484 155c
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viacitiesofnight citiesofnight
fashionette
05:46
5358 6255 500
fashionette
05:44
6857 bdc2 500
Reposted fromrenirene renirene viaOkruszek Okruszek

March 03 2017

fashionette
20:19
1135 1f4a 500
Reposted fromNajada Najada viakaat kaat
fashionette
20:13
9950 f685 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

February 25 2017

20:30
7293 7793

Sandro Botticelli, Primavera 

Reposted fromjohnmaus johnmaus viamissyseepy missyseepy
20:29
7085 6acf
Reposted fromnikotyna nikotyna viamissyseepy missyseepy

February 21 2017

fashionette
19:08

February 20 2017

fashionette
17:41
fashionette
17:16
2370 acde
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viamy-life my-life
fashionette
17:13
1774 bb94
fashionette
17:11
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viaemtezmazupe emtezmazupe

July 02 2015

fashionette
12:50
0050 80fb 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaemtezmazupe emtezmazupe
fashionette
12:27
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb

June 23 2015

fashionette
12:49
fashionette
12:32
5687 1200
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapotrzask potrzask

June 11 2015

fashionette
13:43
.
Reposted fromweightless weightless viaEvowe Evowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl