Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

fashionette
07:05
0053 2af0
Reposted fromkarmacoma karmacoma
fashionette
05:58
fashionette
05:47
0469 95c7 500
Reposted fromgreens greens
fashionette
05:41
Ryszard Krynicki, Koty
Reposted fromciarka ciarka viapannakies pannakies
fashionette
05:38

July 01 2017

fashionette
20:12
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla vialenka024 lenka024
fashionette
06:04
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromkotowate kotowate viamiimi miimi

June 28 2017

14:24
6652 b760

kissette:

Edouard Boubat, Ile Saint-Louis, Paris, 1975

Reposted fromerial erial vianiedonaprawienia niedonaprawienia
14:13
fashionette
14:12
fashionette
13:46
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels viainherownway inherownway
fashionette
13:44
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viainherownway inherownway
fashionette
13:42
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viainherownway inherownway
fashionette
13:41
1867 62d9
Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy
fashionette
13:31
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viainherownway inherownway
fashionette
13:31

Wierzę w róż. Wierzę, że śmiech jest najlepszym sposobem na spalanie kalorii. Wierzę w całowanie, dużo całowania. Wierzę w bycie silnym, gdy wszystko wydaje się być nie tak. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny to najpiękniejsze dziewczyny. Wierzę, że jutro jest kolejny dzień i wierzę w cuda.

Audrey Hepburn

Reposted fromstrangeee strangeee viainherownway inherownway
13:31
2458 9dcd
Reposted fromshitsuri shitsuri viainherownway inherownway
fashionette
13:31

Tańczyłem z paroma przypadkowymi dziewczynami, a potem - z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora z listu do Osieckiej
13:26
9079 7e91
Reposted fromkulamin kulamin viaOchonska Ochonska
13:25
9987 29ba

Large Vase with Flowers (1880-1888)

Josep Mirabent

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaOchonska Ochonska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl