Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

19:09
2897 119b 500
19:08
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

fashionette
19:05
fashionette
18:18
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viapannakies pannakies
fashionette
18:17
3630 6508 500
Reposted fromsarazation sarazation viapannakies pannakies
fashionette
18:16
7876 1e3f
Reposted fromwhocaresbutme whocaresbutme viaOkruszek Okruszek
09:50
5447 0eaf
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapathetic8 pathetic8
09:41
0594 80e2 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabrianmay brianmay
fashionette
09:30
Właśnie nadeszło 'kiedyś' i nic się nie zgadza.
— Wojciech Kuczok - Senność
Reposted fromniewychowana niewychowana viaSkydelan Skydelan
09:28
1483 f058 500
Reposted fromclitoris clitoris viatalarcio talarcio
fashionette
09:25
fashionette
09:22
1323 dc53
Reposted fromursa-major ursa-major viacoffee coffee
fashionette
09:22
7983 8dcc 500
Reposted fromPoranny Poranny viaOkruszek Okruszek

November 18 2017

fashionette
19:56
1135 1f4a 500
Reposted fromNajada Najada vianikotyna nikotyna
fashionette
19:52
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako viaviva-salvadore viva-salvadore
19:44
5390 e2e1 500
Reposted fromdivi divi viahowfaryouwouldgo howfaryouwouldgo

November 03 2017

fashionette
13:33
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamiimi miimi
13:31
7915 c4c8 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamiimi miimi
13:31
4181 75e2
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaphilomath philomath
fashionette
13:27
9049 19c6
Reposted fromcountingme countingme viakarmacoma karmacoma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl