Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

fashionette
20:05
3331 7953
19:53
7200 b853 500

coralinemjones:

Roman Holiday (1953)

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes

April 25 2018

19:43
3915 cd4f 500

splashofocean:

Take me here.

Reposted fromSkydelan Skydelan viasummer-vibes summer-vibes

March 28 2018

fashionette
18:11
Wiesz, kiedy coś trzeba zmienić ze swoim życiem?
Gdy nie masz takiego miejsca, gdzie jesteś w stanie się uspokoić. Wyciszyć myśli.
Kiedy wszędzie czujesz na sobie bezlitosny oddech stresu.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaynis aynis
fashionette
18:07
6312 c276
Reposted frompulperybka pulperybka viabirke birke
fashionette
18:04
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viaskinnylove skinnylove
17:58
2548 a713
Reposted fromlafuene lafuene viaemtezmazupe emtezmazupe
fashionette
17:58
8228 3986
Reposted fromczajnikq czajnikq viaaynis aynis
fashionette
17:54
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viajethra jethra

March 19 2018

fashionette
13:53
4261 d6ea
Reposted from4777727772 4777727772 viafallingsky fallingsky
fashionette
13:28
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster

March 18 2018

fashionette
11:28
3460 1ff4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadotty dotty
fashionette
11:13
0632 785a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa vialottee lottee
fashionette
11:11
Ona nie jest szczęśliwa. Szczęśliwa kobieta nie śmieje się tak głośno. Szczęśliwa kobieta śmieje się w środku. Jakby się świeciła.
— Jacek Kaczmarski
Reposted fromavooid avooid viarzzkropka rzzkropka
fashionette
11:06
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viaaynis aynis
fashionette
10:57
3922 b939 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaaynis aynis

March 14 2018

fashionette
09:31
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaklutz klutz
fashionette
09:23
9764 2910
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaaurinko aurinko
fashionette
09:19
fashionette
09:07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl